Search results

  1. T

    Ai Chỉ Dùm Cách Trồng Và Chăm Cây Lộc Vừng Mới Bứng

    Em mới bứng 1 cây lộc vừng gốc to ( chỉ bít là to mà không đo nên không biết nó to cỡ nào. mà nó to lắm ) híc. Mà bây giờ chưa biết trồng thế nào. Mới chỉ đưa xơ dừa + Tro + 1 phân để trồng tạm + cát để trồng tạm. không biết có sống được không. khi đào em để hết rễ phụ luôn ( nhiều lắm ) :-ss...
Top