Search results

 1. M

  TRẮC LŨA KHỦNG /Lộc Vừng / kim Tiền GLAE 17 /1

  Cây 1.Trắc hoành 110. Giá 01297162463 Cây 2. Lộc vừng hoành 80 .giá 01297162463 .Đã gl đt 47223
 2. M

  5 cây sam núi sống khỏe glae

  Cây 1. 400 k. Đã gl Cây 2 .400 k Cây 3 . 400 k Cây 4. 3000 k Cây 5. 400 k
 3. M

  Găng tu hú lũa đẹp sống khỏe glae

  Cây 1 Cây 2
 4. M

  Vài cây cẩm thị sống khỏe glae đầu tuần

  Cây 1. Cẩm thị 400 k Cây 2 .Cẩm thị 250 k Cây 3 .Cẩm thị 300 k Cây 4. Cẩm thị 250 k Cây 5. Kim tiền 250 k Còn nữa
 5. M

  Vài cây đẹp mới về glae

  Cây 1.bằng lăng 600 k. Đã gl đt Cây 2 .Kim tiền 250 k. Bể gạch Cây 3. Kim tiền 200 k Cây 4. Kim tiền 200 k.Đã bán đt Cây 5 . Cẩm thị 400 k
 6. M

  Kim tiền / găng lũa mới về đầu tuần glae

  Cây 1 .Kim tiền 300 k Cây 2 kim tiền 300 k. Cây 3 găng . 350 k ================================== Cây 2. Up hình lại Cây 3 up hình lại
 7. M

  Kim tiền đế 24 giờ bằng lăng tím lá nhỏ glae đầu năm

  Cây 1 .Kim tiền giá 01297162463.Đã gl đt Cây 2 . Bằng lăng giá 01297162463
 8. M

  Bằng lăng lá nhỏ cốt đẹp gl /28/12

  Cây 1.200 k Cây 2.400 k Cây 3 .300 k Cây 4. 200 k Cây 5. 350 k
 9. M

  3 cây bằng lăng cốt khủng đẹp mới về glae

  Cây 1. Hoành 110cm giá 01297162463 Cây 2. Hoành 170cm.giá 01297162463 Cây 3.Hoành 80cm giá 01297162463.Đã gl đt
 10. M

  LÔ Kim Tiền Lũa Mới Về GLAE 23 /12

  Cây 1. 400 k Cây 2. 250 k Cây 3. 250 k Cây 4. 250 k Cây 5. Bìn lin 200 k
 11. M

  Vài cây sống khỏe glae 20/12

  Cây 1.Cẩm thị 400 k Cây 2 .Cẩm thị 200 k Cây 3.Cẩm thị 200 k Cây 4.Kim tiền 400 k Cây 5. Kim tiền 300 k Cây 6. Kim tiền 100 k Còn nữa
 12. M

  LÔ 7 Cây Sam núi sống 400 k gl .15/12

  LÔ 1 .400 k
 13. M

  1 cây cẩm thị tàn rin glae

  Cây 1 .400 k.Đã gl 00347
 14. M

  Cẩm thị cốt khủng gl 12/12

  Cây 1 .Hoành 110 cao 1'2m Giá alo 01297162463 Cây 2 . Hoành 70 cao 1'2m .giá 01297162463 Cây 3.300 k
 15. M

  Trắc lũa lá bóng & cẩm thị tàn rin glae 8/12

  Cây 1.Trắc 500 k Cây 2 .Trắc 250 k Cây 3 . Cẩm thị 200 k
 16. M

  Vài cây sống khỏe glae 2 /12

  Cây 1 .Cẩm thị 500k Cây 2. Cẩm thị 600 k Cây 3. Sơn liễu 200k. Đã gl đt Cây 4. Sơn liễu 200 k Cây 5.Sơn liễu 100 k
 17. M

  2 cây cẩm thị co quải lũa có bầu đất gl 18. /11

  Cây 1 Cây 2.400k .đã gl đt
 18. M

  2 cây hải sơn tùng sống lâu glae

  Cây 1. 01297162463 Cây 2.
 19. M

  Cẩm thị cốt lũa co lắc đẹp mới về gl ae

  Cây 1. 600k Cây 2.
Top