Search results

  1. T

    Hỏi về tầm gửi trên cây trứng gà?

    nhà em có cây tầm gửi mọc trên thân cây trứng gà (cây Lêkima), không rõ nó có thể dùng làm thuốc được không các bác? và trước nhà có hàng cây này, có phải là xích đồng nam không ạ?
Top