Search results

  1. G

    cách dùng Root2.

    hỏi bệnh cây mai cây mai nhà em bị vàng lá, một số cành non + đọt non bị khô, những lá non ra lèo tèo nhưng nhỏ lắm và màu xanh đậm. các ACE có thể chỉ giúp mình cây mai của mình bị sao ko? và cách khắc phục nữa mình nghĩ nó bị thiếu nước vì có lần mình đã bón quá mạnh tay ure (khoảng nửa năm...
  2. G

    hỏi cách chăm sóc mai bị thui chồi

    cây mai nhà mình từ tết ra hoa ít. mình không vặt lá nhưng lá tự rụng. sau đó 1 vài lá lên rất èo uột và nhanh chóng vàng. hiện nay cây đang lên chồi nhưng cũng không ra được. đa số chồi bị đen, còn lại một số lá cũng không lớn nhanh. vào mùa nắng mình tưới nước thường xuyên, mùa mưa thì không...
Top