Search results

  1. T

    Thành lập hội cây cảnh Ba Vì.

    Kính thưa các anh chị em trên diễn đàn CCVN, em là một thành viên mới của CCVN và cũng là một người mới chơi cây. Qua tìm hiểu trên diễn đàn em biết cũng có một số anh chị người Ba Vì. Nay em mạn phép xin lập ra hội cây cảnh Ba Vì ở diễn đàn này, mục đích của em là để giao lưu và học hỏi thêm...
Top