Search results

  1. T

    Nhờ ACE diễn đàn xem hộ em bệnh này là bênh gì và dùng thuốc gì chữa khỏi

    Nhờ ACE diễn đàn xem hộ em bệnh này là bênh gì và dùng thuốc gì chữa khỏi Em có 1 cây đào 20 tuổi và một ít cây xanh mấy hôm nay chúng đổ bệnh hết rồi. Lá nó cứ bị như là cháy nắng ấy và dần dần bị rụng hết. Ban đầu là cây đào sau đó lan sang một loạt cây sanh bác nào đã gặp phải bệnh trên chỉ...
Top