Search results

  1. V

    Xin hỏi về tên loại Lan

    Mình có mua 3 cây lan nhưng không biết nó là loại gì. Người bán bảo là thủy tiên. Có anh/ chị nào đã gặp xin cho mình xin thông tin nhé. Cảm ơn mọi người
Top