Search results

  1. C

    Cây Kim Thất Tai

    Mong mọi người giúp đỡ: Tôi đang muốn kiếm 1 cây Kim thất tai về để trồng, xin ai biết / ai có / vui lòng giúp đỡ! Xin cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ. Mọi người có thể đọc thêm về tác dụng cây này: http://tambut.wordpress.com/2009/06/23/cay-kim-th%E1%BA%A5t-tai-billberry/
Top