Search results

  1. G

    Làm thế nào để diệt rêu trong thùng nước tưới cho cây?

    Xin chào các bác, Em là thành viên mới toe của diễn đàn. Em vốn là dân điện tử - tự động hóa chứ không phải dân cây cảnh chuyên nghiệp như các bác. Nhưng năm 2010, nhà em có mắc cái điều hòa ở phía trước nhà. Mỗi khi chạy điều hòa thì nước điều hòa chảy ra rơi vào đầu những người hàng xóm đi lại...
Top