Search results

 1. L

  Cây bồ đề mới làm

  Hình ban đầu trước khi sửa Sau khi cắt sửa Đã cắt bỏ rễ buông khá nhiều, còn lại cái rễ phía bên phải không biết có nên bỏ nốt không, xin anh em cho ý kiến
 2. L

  Câu cá cuối tuần

  Cảnh biển Nha Trang thật thanh bình Cùng buông câu nào Vừa câu được một lát đã thấy xuất hiện cá trên 50KgX_X Cuối cùng cũng đã có cá dính câu Đây là chiến lợi phẩm Nào! anh em Zdô:-j
 3. L

  Lá sanh mọc rễ

  Lần đầu tiên thấy lá cây sanh mọc rễ Còn đây là lá cây ngũ gia bì mọc sừng
 4. L

  Hòn non bộ đầu tay mới làm

  Xin ý kiến anh em để ngày càng đẹp hơn
Top