X
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chiều có gọi cho bạn nhưng ko nghe máy. Mình cũng ko biết cây cua thoaithao lai khô. Tai thoaithao goi xong đưa qua mình đóng thùng luôn chứ mình ko mở ra kiểm tra. Nếu thấy cây hơi khô bạn bỏ vào thùng nước ngâm nửa ngày rồi trồng mình nghĩ ko sao đâu
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top