Recent content by xauxi

  1. X

    Up ảnh triển lãm

    Đợt này hình như Thanh Hóa có triển lãm thì phải!! Thấy ae bên face mang cây đi ầm ầm mà ở dd không thấy gì hết. Ae nào có dự làm siêng up ít ảnh để cùng xem cho mở rộng tầm mắt với lại cho dd ấm thêm chút chứ lạnh quá. ~O)
Top