vuongcc

Signature

"Tươi đẹp với đời bằng thế đứng
Chẳng cần hương sắc chẳng cần hoa"
Top