vqthanhhuy

Cầu Lông - Bon Sai
Birthday
Oct 11, 1981 (Age: 42)
Location
133/1 Nguyễn An Ninh TP Plei
Nghề nghiệp
Quản trị mạng
Họ và tên
Thanh Huy
Điện thoại liên hệ
0914138139

Signature

Chủ TK :Võ Quốc Thanh Huy - 0914 138 139
* 0291000079364 NH Vietcombank Gia Lai
* 62010000633043 NH Đầu Tư và Phát Triển BIDV Gia Lai[/SIZE][/COLOR]
Top