TTCUONG

Thích Tùm lum
Birthday
Feb 5, 1986 (Age: 38)
Location
125 Vạn
Nghề nghiệp
Thiết kế quảng cáo
Họ và tên
Trương Tấn Cường
Điện thoại liên hệ
0938 230 737 Hoặc 08 6297 8100

Signature

Quảng Cáo TG 43 Ng Trọng Tuyển p. 15, Q. PN Đt:(08)62 978 100
0938 230 737
Top