Recent content by truongnhan12

  1. T

    Cần mua cây giống

    Tôi mới bắt đầu tập tành chơi cây. Tôi ở Tiền Giang, cần mua cây con Kim thanh mai. Ai có điều kiện xin giúp đỡ để tôi có được cây giống cho niềm vui cây cảnh. Cảm ơn!
Top