Recent content by thanhliemthanhliem2002

  1. T

    nên hay không ?

    thưa ban quản trị ,cùng toan thể anh em thành viên trong diễn đàn tôi chơi cây bằng đam mê từ nhỏ những năm tháng dó ở cùng với bà ngoại chốn lên núi nhặt những mẩu dá mang về chơi bị bà vứt đi lại đi nhặt về ,ra đường thấy cây hoa dại nhổ về chồng xuống vườn .đến khi biết chơi cây cảnh trồng...
  2. T

    tìm tên cho cây cảnh

    thành viên mới xin đưa cây xi nhỏ lên cùng các bác cho có sự gắn kết tác phẩm này tự tay tôi chồng và làm từ khi cây nảy hạt nay chưa biết nên đặt tên gì mong các bác thành viên cho ý kiến.xin chân thành cảm ơn:-h[-([-(
Top