Thằng Bờm

Location
Việt Nam
Họ và tên
trâu
Điện thoại liên hệ
0909020685

Signature

Không thể đổi thế gian để lấy Linh Hồn
Có thể đổi Tâm Hồn để lấy trần gian.
Top