Sonda

Sonda

Bonsai (Mai, Tùng...)
Location
Q.Tân Bình TP.HCM
Nghề nghiệp
Viễn Thông.
Họ và tên
Sơn DA
Điện thoại liên hệ
01264133976

Signature

Đừng bao giờ gác lại ngày mai ...

những gì có thể làm trong ...ngày mốt.

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top