Recent content by SƠRI

 1. S

  hoa giấy vài cây chơi tạm

  hoa giấy nằm chậu lâu nưm mầu hồng đỏ giá 2800k trà phúc kiến vành 40 cm già chát góc giá 400k [URL=http://upanh.ssc.vn/view.php?filename=94823167648_1663381947055.jpg]
 2. S

  thông già và ổi trái giá tốt

  bể gạch bán lại 1t4 vành 85 cm ổi trái nhỏ cây thông già chát giá 800k thông già đẹp giá 2200k
 3. S

  Cài cây thông giao lưu ae

  CAY 1 VÀNH 40 CM GIÁ 800K CÂY 2 5OOK CÂY 3 500K CÂY 4 GIÁ 1T4 CÂY 5 GIÁ 400K
 4. S

  ổi trái lùn lực dâu trái khủng

  GÓC ỔI VÀNH 80 CM GIÁ T 1. 5T CỤ DÂU TRÁI VÀNH 95 CM CÂY ZIN NUÔI 3 NĂM GIÁ 2T5
 5. S

  Bông giấy khủng kim tiền lũa zin

  GÓC KIM TIỀN 400K LÚA ZIN BÔNG GIẤY 2T8 HÀNG KHỦNG NẰM CHẬU 5 NĂM
 6. S

  đá suise ki nguyên bản zin

  nặng gần 35 kg nguyên bản zin ae quan tâm lh giá 1t8
 7. S

  Găng hàng hiệu tương lai

  cây lũa zin nằm chậu 3 năm nuôi cắt giật 9ook cho em ra di câu không lấy chậu
 8. S

  sam trái cổ thụ hàng tuyển trọn

  cây này sam trái lùn lực vành 24 cao 20 giá 1t4 cả chậu cây dam bụt giá 300 k sam thác đổ hàng hiếm 1t5 k trà phúc kiến vành 40 cm cây đã giao luw
 9. S

  Thông vãy rồng vành 42 cm

  cây già vãy thân giống vãy rồng một cây duy nhất ae nào yêu thi alu minh f giá 800k
 10. S

  hoa dâm bụt cổ thụ 30 năm

  góc 30 năm cao 60 vành 85 cm giá 700k hàng hiếm cây nay đã sống tốt
 11. S

  sam trái thác đổ và văn nhân

  hai cây này đều sam trái nằm chậu 3 năm ae quan tâm alu
 12. S

  sam trái lùn lực

  cây nuôi 3 năm vành 25 cm cao 20 cm ae nào quan tâm alu minh nhé
 13. S

  Vạn hoa lầu vanh 90

  giá 1t500k
 14. S

  Sam trái cổ thụ

  Sam trái góc cổ thụ vành góc 24 hàng hiếm ae nào quan tâm alu nhe cây đã có gạch cảm ơn ae quan tam
 15. S

  Dâu trái lũa chậu nhật giá sinh viên

  Em dâu trái đường thân đẹp giá 500 k nằm chậu nhật
Top