Recent content by phuocbonsai

 1. P

  Gọi hồn

  Kkk
 2. P

  Linh sam miền tây

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1: lá trung bông chùm 0905344636 c2: lá nhỏ hoanghai_vcc c3: lá nhỏ hoanghai_vcc c4:lá nhỏ đã bán c5: lá nhỏ ghép 86 đã bán Thanks mọi người đã xem!
 3. P

  Bán vài cây

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1 kim quýt lũa thân alo c2: linh sam miền tây 350k có ghạch 0905185657 c3: linh sam miền tây 500k có ghạch........... 910956 Thanks mọi người đã xem!
 4. P

  bán vài cây

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1: linh sam lá rí 300k c2: si đọt đỏ 200k lequochung đk C3: linh sam không biết lá gì 150k linhsamdream đk Thanks mọi người đã xem!
 5. P

  linh sam lá nhỏ miền tây 12/4

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1: h 18cm, c 19cm đã bán c2: h 23cm, c 23cm đã bán c3: h 18cm, c 23cm đã bán c4: h18cm,c 19cm đã bán Thanks mọi người đã xem!
 6. P

  linh sam lá nhỏ miền tây 4/4

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. đã bán hết c1: 250k đã bán 0932956705 xóa hình theo yêu cầu c2: bông trắng 250k đã bán ......0937292198 c3: 350k c4: 550k c5: mini ghép 86 100k đã bán Thanks mọi người đã xem! Thanks mọi ngườ đã xem!
 7. P

  Mai chiếu thủy lá trung

  Hoành 36cm, cao 32cm. giá 1500k giảm còn 1200k Thanks mọi người đã xem!
 8. P

  Linh sam lá nhỏ miền tây

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. Đã bán hết.....561363 c1: c2: c3: ghép 86 c4: ghép 86 Thanks mọi người đã xem!
 9. P

  Linh sam lá nhỏ miền tây

  Mình bán sĩ Khoảng 500 gốc Linh sam Hoành 17->20cm đa dạng dáng thế anh em có nhu cầu mời ủng hộ Thanks mọi người đã xem!
 10. P

  linh sam lá nhỏ 23.11.2015

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1: có ghạch ...642270 c2: c3: c4: có ghạch ...642270 c5: Thanks mọi người đã xem!
 11. P

  linh sam lá nhỏ 11.11.2015

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1:350k [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] c2:400k [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] c3: 500k có ghạch [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG]
 12. P

  Kim quýt

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. Cây bể ghạch bán lại Lưu ý chi 1 và chi 2 ghép áp, đã dính cứng Thanks mọi người đã xem!
 13. P

  Linh sam 25.08.2015

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1: bông trắng lá nhỏ 400k có ghạch... 018766 c2: bông trắng lá nhỏ 300k có ghạch KhangMinh.Hd C3: bông trắng lá nhỏ 350k c4: lá rí 150k có ghạch... 5550094 c5: lá rí 250k có ghạch... 5550094 c6:lá rí 250k có ghạch... 5550094
 14. P

  Kim quýt 25.08.2015

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. Có ghạch Thanks mọi người đã xem!
 15. P

  Linh sam 24.08.2015

  Hoành và chiều cao xin so sánh vật đối chứng. c1:lá nhỏ 200k đã bán Mê BonSai c2: ghép 86 150k c3:lá nhỏ ghép 86 600k có ghạch.....1383 c4:lá nhỏ 550k có ghạch ...080037 ==================================
Top