Recent content by Nhật_Thành

 1. N

  Kiều hùng khủng (Cây số 25)

  Hoành 50cm Cao 65cm ================================== Loại này
 2. N

  MCT cây 24

  Hoành 40cm cao 48cm
 3. N

  Một cặp nguyệt lá nhỏ (cây 21 +22)

  Hoành 35cm Cao 2m Đường kính tán 1.5m Hai cây diều nhau Cây 1 cây 2
 4. N

  Mai chiếu thủy (cây 20)

  Hoành 40cm Cao 60cm
 5. N

  MCT lá lớn cây 20

  Hoành 47cm Cao 48cm Cây đã bán.
 6. N

  Mai chiếu thủy lá lớn cây 19

  Hoành 45cm Cao 45cm Giá 1.2 triệu
 7. N

  Mai lá kim (cây 18)

  Hoành 65cm Cao 32cm Giá 900k
 8. N

  Mai (cây 17)

  Hoành 30cm Cao 60cm
 9. N

  MCT (cây 14)

  Hoành 40cm Cao 50cm
 10. N

  MCT (cây 13)

  Hoành 80cm Cao 45cm
 11. N

  Cây kiều hùng (Cây 12)

  Hoành 58cm vị trí 1 Hoành 85cm vị trí 2 Ảnh và hoa cây kiều hùng Bonsai (to internet) Cao 50cm
 12. N

  Chia sẽ và cảm nhận.

  Tên Mai chiếu thủy Mới lấy chi lần 1 Dự kiến thành phẩm 5 năm (chưa tính tg trang trí)
 13. N

  Mai chiếu thủy lá kim (11)

  Hoành 60cm Cao 30cm Giá sinh viên:
 14. N

  Mai chiếu thủy (cây số 10)

  Hoành chắc trên 40cm Cao chắc cở đó: mặt 1,2 mặt 3,4
 15. N

  MCT Cây số 9

  Mai chiếu thủy lá lớn Hành chắc ăn trên 45cm Cao chắc ăn dưới 45cm
Top