Recent content by nguyenlan374

 1. N

  hải châu lá nhỏ , sam núi mới về 29/10

  Hải châu lá nhỏ Cây 1 giá 70k Cây 2 giá 250k Cây 3 giá 150k Cây 4 giá 100k Cây 5 giá 150k Cây 6 giá 100k
 2. N

  hải châu mới về lá nhỏ sai trái

  Hải châu mới về lá nhỏ sai trái Cây 1 giá 1000k Cây 2 giá 600k Cây 3 giá 200k Cây 4 giá 120k
 3. N

  đúng sam trái , giá mềm kính mời

  Sam núi mới về đảm bảo sam trái , vì mùa này đang có trái , cây nào có trái mới đào về Cây 1 ( lô 5 cây ) giá 400k/lô A B C D E
 4. N

  ngâu ,hải châu lá nhỏ mới về 17/10

  Ae so sánh vật dối chứng chậu 30 cao 30 HẢI CHÂU Cây 1 giá 250k Cây 2 giá 150k đã bán .....489826 Cây 3 giá 200k Cây 4 giá 300k Cây 5 giá 100k
 5. N

  hải châu lá nhỏ mới về 13/10

  Ae so sánh vật đối chứng nhé ,chậu cao 30 , đk 30 Cây 1 giá 350k Cây 2 giá 150k Cây 3 giá 100k Cây 4 giá 200k đã bán ....183787 img]http://2.pik.vn/2016a566c7b6-e861-4661-bee5-daac987f6bc7.jpg[/img]
 6. N

  hải châu lá nhỏ sai trái mới về 12/10 kính mời

  hình trái và lá của hải châu lá nhỏ Cây 1 giá 350k Cây 2 giá 500k Cây 3 giá 200k Cây 4 giá 200k Cây 5 giá 200k đã bán ,,,,551388 Cây 6 giá 150k
 7. N

  hải châu lá nhỏ sai trái 11/10 kính mời

  Hình trái của những cây hải châu này Cây 1 một cốt đặc giá 400k Cây 2 rừng liền 7 thân giá 150k Đã bán qua dt số 0967...367 Cây 3 một côt đặc giá 200kđã bán mayphuong Cây 4 giá 150k Cây 5 giá 150k Cây 6 giá 150k
 8. N

  hải châu lá nhỏ sai trái mới về 9/10

  Ae so sánh vật đối chứng nhé Cây 1 giá 500k Cây 2 giá 400k Cây 3 giá 700k Đã bán qua Đt Cây 4 giá 180k có 1 ảnh bổ xung sau nhé Cây 5 giá 150k Cây 6 lô 3 cây giá 200k/3 cây Cây 7 giá 80k đã bán đt ----338166
 9. N

  hải đường sống khỏe

  ae so sánh vật đối chứng nhé hết
 10. N

  hải châu lá nhỏ mới về 7/10

  cây 1 giá 200k đã bán cây 2 giá 250k đã bán Thao cây 3 giá 120k cây 4 giá 200k cây 5 giá 100k
 11. N

  sam núi sống khỏe 22/9

  Cây 1 hoành 24 đổ giá 700k cây 2 giá 80k cây 3 giá 150k cây 4 giá 80k
 12. N

  hải châu đang ra trái

  hải châu lá nhỏ tàn thiên nhiên ,đang ra trái nhiều nuôi hơn 1 năm rồi ,nằm chậu đường kính 50cm ,hoành gốc so vật đối chứng , cao 1m ae nào có thích alo nhé tks
 13. N

  sam núi sống khỏe 15/9

  cây 1 đang có trái giá 350k cây 2 giá 200k đã bán cây 3 giá 200k cây 4 giá 150k cây 5 giá 80k còn
 14. N

  hải châu lá nhỏ sai trái sống rất khỏe 11/9 kính mời

  cây 1 giá 350k [/IMG] [/IMG] cây 2 giá 150k [/IMG] [/IMG] cây 3 giá 200k [/IMG] [/IMG] cây 4 giá 350k [/IMG] [/IMG] cây 5 giá 400k [/IMG] [/IMG] cây 6 giá 100kđã bán langtumiennam [/IMG] [/IMG] hết cảm ơn ae đã vào xem và ủng hộ
 15. N

  hải châu lá nhỏ sống khỏe 8/9

  cây 1 giá 600k [/IMG] [/IMG] cây 2 giá 300k [/IMG] [/IMG] cây 3 giá 200k [/IMG] [/IMG] [/IMG] cây 4 giá 600k [/IMG] [/IMG] cây 5 giá 300k [/IMG] [/IMG] hết cảm ơn ae đã vào xem và ủng hộ
Top