ng.duy_1234

Vui vẻ, thẳng tính, thân thiện

Chơi sinh vật cảnh
Birthday
Sep 25, 1993 (Age: 27)
Website
http://www.hoalanvietnam.org
Location
www.facebook.com/dylan.nguyen.
Họ và tên
Nguyễn Duy
Điện thoại liên hệ
chua_biet

Signature

_Duy Nguyen_
Top