MrThinh

bonsai - tiểu cảnh
Birthday
August 20
Location
314 Nguyễn Văn Linh- kontum
Họ và tên
Đào Hữu Thịnh
Điện thoại liên hệ
0987 534 678- 0935 908 678

Signature

Không nói, không ai bảo là câm, nhưng đừng nói mà người khác phải chủi

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top