modzanhxixon

chít thuốc
Birthday
November 20
Location
Norway
Nghề nghiệp
Y-ta'
Họ và tên
Nguyen Thi Kim Loan
Điện thoại liên hệ
004793445587

Signature

Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.
Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.
Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình.
Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái.
Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.
Top