Recent content by mocstyle

  1. M

    Great Writing 3: From Great Paragraphs To Great Essays (4Th Edition) giá rẻ

    1/ Vấn đề ngữ pháp được đề cập trong bộ sách bao gồm: Nouns; Articles: a, an, the; Pronouns and Possessive Adjectives; Verb Tense; Problems with Verb Tenses Subject - Verb Agreement; Prepositions; Word Forms; Modals: Present, Past, Future; Gerunds and Infinitives; Passive Voice and Participal...
  2. M

    Thông tin chi tiết về quạt năng lượng mặt trời

    Quạt năng lượng mặt trời là gì? Quạt năng lượng mặt trời có hình dạng và cấu tạo không khác gì khá nhiều so với những loại quạt điện thường nhật. Điểm khác biệt ở đây chính là thay vì sử dụng điện lưới để hoạt động thì quạt năng lượng mặt trời sẽ có thể dùng thêm điện được tạo ra từ tấm pin năng...
Top