M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Đầu tiên cho mình gửi lời chào đến tất cả anh em, các bậc tiền bối trong diễn đàn.
    Minh mới tham gia diễn đàn, cũng là người mới tập choi cây cảnh. Mình mong được học hỏi và được sự giúp đỡ từ các anh em, các bậc tiền bối.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top