luuvietvu

Đà Nẵng, 63 phạm văn nghị

Cây Cảnh
Birthday
Aug 7, 1982 (Age: 39)
Nghề nghiệp
Thiết kế, Sở Hữu Công Nghiệp
Họ và tên
Lưu Viết Vũ
Điện thoại liên hệ
0905816916

Signature

SỐNG .... PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI:)

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top