Recent content by linhtruong

  1. L

    Bộ sưu tập Lổ Trí Tham

    Hôm nay em xin mạn phép , giới thiệu với cả nhà bộ sưu tập tượng của ông anh gần nhà . Cám ơn mọi người vào xem !!! 3 ông vô một chổ 4 ông xếp hàng 2 ông so găng nào Sam trái Linh sam đổ linh sam tiếp theo nha ! Cây du tàu Cám ơn anh em ghé thăm !!~O)~O) Mời cả nhà uống cafe nhé !
  2. L

    Bonsai khủng

    Cây Bonsai này quá khủng luôn !vừa chơi vừa ăn được nữa !
Top