Recent content by linhsamdream

  1. L

    Tìm bài kỹ thuật giâm cành nói chung và giâm cành linh sam nói riêng

    E chào các ACE trên diễn đàn! Tình hình là e đang muốn tìm bài viết của các ACE về kỹ thuật giâm cành nói chung và giâm cành linh sam nói riêng. Mấy ngày hôm nay e cũng lang thang trên diễn đàn vào các mục như " Kinh nghiệm nghệ nhân, Kỹ thuật Bonsai" nhưng vẫn chưa tìm đc bài nào nói về giâm...
Top