L4891

Birthday
October 16
Location
Hà Nội
Họ và tên
Linh

Signature

(¯`·.º-:¦:-†♥Łöƒ€♥†-:¦:-º.·´¯)
.*I♥U*.¯¶¯rên Đờï ¶«hδñç Có Ñçüσi Đàñ Öñç Ñàö .*I♥U*.
.*I♥U*. Đáñç Để ßạñ ¶«hóc .*I♥U*.
.*I♥U*.¬ƒì Ñếu Có .*I♥U*.
.*I♥U*. Ñçüσï Đó Sẽ ¶«hδñç ßäø Çïờ £àm ßạñ Phảï ¶«hóc! .*I♥U*.
(¸.•'´(¸.•'´¤♥¤`'•.¸)`'•.¸)

Following

Followers

Top