Recent content by kisacatu

  1. K

    CLB Bonsai Cố Đô Huế tham gia chương trình " Nối Nhịp Nghĩa Tình " tại Huế

    CLB Bonsai Cố Đô Huế tham gia chương trình " Nối Nhịp Nghĩa Tình " tại Huế Ngày 26/5/2013 CLB Bonsai Cố Đô Huế kết hợp cùng với đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT)cùng các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia chường trình " Nối Nhịp Nghĩa Tình ". CLB mong đóng...
Top