Kihieulam

Họ Và Tên: Bùi Quý Khôi. Ngày sinh: 07/02/1984

Cây cảnh nghệ thuật và CNTT
Location
Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội
Nghề nghiệp
CNTT
Họ và tên
Bùi Quý Khôi
Điện thoại liên hệ
0987431180

Signature

Email: Buiquykhoi@gmail.com
ĐC: Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội

Hãy làm việc hết mình
Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!

Trophies

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top