huuducIT

Location
Quảng Yên - Quảng Ninh
Nghề nghiệp
Ăn Hại
Họ và tên
Chưa Biết
Điện thoại liên hệ
094.618 3968 - 0983. 19 39 68

Signature

Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu.

Trophies

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top