Recent content by hokimnhat

  1. H

    Những dòng thơ rượu cùng quý bằng hữu

    Xin mời các tao nhân mặc khách xướng họa cùng hokimnhat, để tâm hồn mình say cùng trăng gió , thưởng hoa, ngắm cây đón ánh bình minh lên nhâm nhi rượu nồng ngắm mặt trời lặn, sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu và thơ mộng biết nhường nào .Vài lời gởi đến các bằng hữu hy vọng được sự chào đón nhiệt...
Top