hoangky123

Cây cảnh và Công nghệ
Location
vĩnh tường - vĩnh phúc
Nghề nghiệp
Nông dân đích thị
Họ và tên
Hoàng Kỳ
Điện thoại liên hệ
0976 361 956

Signature

Cung cấp sưa lõi đỏ, sanh nguyên mọi kích cỡ
Hạt giống sưa đỏ và hạt sanh

:-c ĐT: 0976 361 956
Top