Recent content by Hai Qng

  1. H

    Nhờ tư vấn sửa cây sanh

    Báo cáo các bác, tình hình là em mới mua, đúng hơn là chia lại của người quen 1 cây sanh lá nhỏ. Chậu vuông, có bề ngang 1m. Mới đem về thì rất um tùm, hôm qua em tự tay cắt tóc nó. Sau một giờ cắt tới, cắt lui, dọn dẹp vệ sinh và uốn éo vài cành thì nó như vầy: Em thấy nó có 4 cành...
Top