h2v119

Bonsai, câu cá, du lịch...
Birthday
September 11
Location
Ninh Hòa, Khánh Hòa
Nghề nghiệp
Kỹ sư xây dựng
Họ và tên
Võ Hữu Hoàng
Điện thoại liên hệ
0986303248

Signature

Chơi đá dưỡng tâm
Chơi cây dưỡng mỹ
Chơi chim dưỡng trí
Chơi cá dưỡng tâm hồn!
Võ Hữu Hoàng - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Email: h2v119@yahoo.com
Rất vui được chia sẻ kinh nghiệm cây cảnh với mọi người!
Top