gtc

Birthday
Aug 11, 1982 (Age: 38)
Location
Linh Đàm - Hà Nội
Họ và tên
GTH
Điện thoại liên hệ
0934.585.117

Signature

Giúp tưới cây
Bán máy tưới cây tự động theo độ ẩm của đất
Đất khô - bật máy bơm
Đất ướt - tắt máy bơm
Phiên bản GTC 05, giá 890.000 vnđ
Phiên bản GTC 06, giá 990.000 vnđ
Yahoo: gth.company@yahoo.com
Tel: 0934.585.117
Top