greenstar

Sinh ra tại Hà Nội, lên Sơn La lập nghiệp.

Phong cảnh và bonsai
Birthday
Oct 9, 1984 (Age: 39)
Location
Mai Sơn - Sơn La
Nghề nghiệp
Kỹ sư nông nghiệp
Họ và tên
Nguyễn Quang Hưng
Điện thoại liên hệ
091.295.4295

Signature

Nguyễn Quang Hưng - Mai Sơn - Sơn La - 091.295.4295
Email:quanghung910@gmail.com
Top