greenheart
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • ở phần sửa chữ ký có biểu tượng chữ M chạy ngang đó bác, bôi đen rồi click vào là đc mà, chắc diễn đàn đang lỗi chức năng nên chưa tạo dc
    Bác cho hỏi tạo chữ ký chạy được dùng lệnh nào vậy? Tôi tạo marquee nhưng không được
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top