duong minh triet

nói chung là bình thường

bonsai
Website
https://www.facebook.com/duong.minhtriet.16?ref=tn_tnmn
Location
Phan Rang-
Nghề nghiệp
sinh viên
Họ và tên
Dương Minh Triết
Điện thoại liên hệ
094 352 66 42

Signature

Hạnh phúc với những gì tôi đang có....

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top