Recent content by duchoa001

  1. D

    nhờ các bác và anh vinh tạo dáng hai phôi sanh

    em có hai phôi sanh nhờ các bác tạo dáng giúp,anh vinh sửa máy xong chưa giúp dùm em nha,cảm ơn các bác nhiều.
  2. D

    góc nhỏ sân nhà em

    e chào toàn thể các bác,bữa nay xin ra mắt các bác mấy cây xí muội sân nhà,các bác dô trảm dùm em vài đao em được học hỏi,cảm ơn các bác nhiều.kính bác vinh e có cây tùng la hán nó bỏ mất vài chi e không biết đường kíu bác có cách nào khám bệnh dùm e được không,nếu được bũa nào bác rảnh e chở...
Top