ducdung

Mai Vàng Thác Đổ
Birthday
March 26
Location
55Đường 40 p.Linh Đông,T
Nghề nghiệp
Kinh doanh dịch vụ
Họ và tên
Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại liên hệ
0908208297

Signature

Nho phong lãnh đạm thì tình bạc,
Thánh vực ưu du đạo vị thâm.
Độc bãi quần thư vô cá sự.
Lão mai song bạn lý dao cầm.

Tác giả: NGUYỄN TRÃI

Following

Followers

Top