DONGGIANG

Bonsai - Sưu t
Birthday
Jun 29, 1969 (Age: 52)
Location
TPHCM
Nghề nghiệp
Kinh Doanh Ngà
Họ và tên
Trần Minh Đông
Điện thoại liên hệ
0902.378.377 - 0918.769.737

Signature

TRẦN MINH ĐÔNG
SĐT : 0902.378.377 - 0918.769.737
Mail : Donggiang1969@gmail.com
STK : 19185069 - Ngân Hàng ACB - CN Vạn Hạnh - TPHCM
STK : 711A.05202806 - Ngân Hàng Công Thương - CN 10 TPHCM
Top