Recent content by Doanhatinh91

  1. D

    Lan gì đây các bác?

    Lan gì đây các bác và Hoa e nó có đẹp không? E xin cảm ơn ạ. mà Mà có bác nào ở hà tỉnh thì cho e làm quen với. E đam mê Lan lâu lắm rồi mà k có điêu kiện chơi, nhớ cácg đây 10 năm nhà e có cây Lan Dendrodium treo đây cây cau mà nó ra Hoa rất nnhieu nhìn thích lắm, sau đó nó cũng chết đi vì cây...
Top