dcvuong

Birthday
Oct 10, 1973 (Age: 50)

Signature

Được thua hơn kém lưng hồ rượu,
Hay dở khen chê một trận cười.


Nguyễn Khuyến

Following

Followers

Top