Recent content by CHUNG-LT

 1. C

  Tùng me ,11/07

  Các cây không tính phí vận chuyển Cây 1 giá 200k Cây 2giá 500k Hết
 2. C

  Giao lưu ,cây gằn trắng,hoàng 47 tàn thiên nhiên,,,

  Các cây không tính phí vận chuyển Giá 0932037789 Hết
 3. C

  Cẩm thi khủng ,,,hoành ,180,cao119,,27/06,,,,

  Xóa hình theo yêu cầu Giá 0932037789
 4. C

  Cẩm thị,26/06

  Xóa hình theo yêu cầu Hết
 5. C

  cẩm thị siêu cực kỳ quái,,,,,,19_06,,,

  Các cây kg tính phí vẫn chuyển.... 0932037789,,, Hết
 6. C

  cụ mun già siêu lua ,18/06,,

  Các cây không tính phí vẫn chuyển,,, Hoành 87,,cao 75 cm,, Giá 500k Hết,,,
 7. C

  Trắc day siêu lua,18/06

  Các cây không tính phí vẫn còn vẫn chuyển Hoành 88,cao, 116cm, 0932037789 Hết
 8. C

  linh sam ,sơn liễu,,,,04/05,

  Các. Cây không bao vẫn chuyển Cây 1 linh sam,hoành 64, giá 1000k Cây 2 sơn liễu ,giá 150k Cây 3 sơn liễu ,giá 250k Cây 4 sơn liễu giá 350k Hết,,,,,
 9. C

  cẩm thị tàng thiên nhiên ,trăc giây hàng mới về,30-05.

  giao lưu ace cẩm thị tàng thiên nhiên,trăc giây hàng mới vê 30-05, ace chuyển khoảng 3 ngày,bao sống các cây chưa ship! cây 1 cẩm thị giá 600k ================================== cây 2 trăc giây hoành 86c giá 600k hết ace ủng hộ
 10. C

  28-05 ,giao lưu ace lô linh sam ,hàng mới về ,ace ủng hộ

  28-05......giao lưu ace lô linh sam ,hàng mới về ace chuyển khoản 3 ngày, trong 3 ngày ace chưa chuyển hoạt không nhắn tin và dt xem như giao dịch không thành công các cây chưa phí vận chuyển! cay 1 gia 100k luuquochung cay 2 gia 100k cay 3 gia 200k cay 4 gia 150k cay 5 gia 150k
 11. C

  22-05 .giao lưu ace ,linh sam hàng mới về!

  22-05......giao lưu ace lô linh sam ,hàng mới về ace chuyển khoản 3 ngày, trong 3 ngày ace chưa chuyển hoạt không nhắn tin và dt xem như giao dịch không thành công các cây chưa phí vận chuyển! nguyen lo 6 cay gia 600k cay 1 cay 2 cay 3 cay 4 cay 5 cay 6 het ace ung ho
 12. C

  hải châu tàng thiên nhiên. hàng mới về.21-05

  21-05..giao lưu ace . hải châu tàng thiên nhiên. hàng mới về ace chuyển khoản 3 ngày, trong 3 ngày ace chưa chuyển hoạt không nhắn tin và dt xem như giao dịch không thành công các cây chưa phí vận chuyển! cay 1 gia 150k cay 2 gia 150k cay 3 gia 350k...
 13. C

  19h30 ,20..05..giao lưu ace lô linh sam ,hàng mới về ,ace ủng hộ

  20-05......giao lưu ace lô linh sam ,hàng mới về ace chuyển khoản 3 ngày, trong 3 ngày ace chưa chuyển hoạt không nhắn tin và dt xem như giao dịch không thành công các cây chưa phí vận chuyển!
 14. C

  20-05, cẩm thị tàng thiên nhiên hàng mới về!

  giao lưu ace cẩm thị tàng thiên nhiên ,hàng mới vê 20-05, ace chuyển khoảng 3 ngày,bao sống các cây chưa ship! hoanh 115c gia 1000k het ace ung ho
 15. C

  16-05, cẩm thị tàng thiên nhiên hàng mới về!

  giao lưu ace cẩm thị tàng thiên nhiên ,hàng mới vê 16-05, ace chuyển khoảng 3 ngày,bao sống các cây chưa ship! cay 1 gia 250k cay 2 gia 250k cay 3 hoanh 96 gia 500k da ban
Top