C
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mình có cây Cattleya 2 lá, đang ra ra hoa, dạng hoa chùm, màu tím, thoang thoảng hương thơm (kèm theo hình) nhưng mình chưa biết tên Khoa học và tên tiếng Việt của nó, mong các bạn giúp mình với. Cảm ơn
    Mình có cây Cattleya 2 lá, đang ra ra hoa, dạng hoa chùm, màu tím, thoang thoảng hương thơm (kèm theo hình) nhưng mình chưa biết tên Khoa học và tên tiếng Việt của nó, mong các bạn giúp mình với. Cảm ơn

  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top